Fackeltåg och minnesceremoni Backabranden 29 oktober

Fackeltåg och minnesceremoni Backabranden 29 oktober

Den 29 oktober i år har det gått 20 år sedan diskoteksbranden vid Backaplan inträffade. I branden miste 63 ungdomar livet och över 200 skadades. Årsdagen kommer att uppmärksammas på flera sätt i Göteborgs stad.

För att uppmärksamma årsdagen av Backabranden kommer ett fackeltåg över Göta älvbron inleda en kväll till minne av brandens offer. Minnesceremonin kommer äga rum på Herkulesgatan 1, utanför lokalen där branden inträffade.

Personal från Arena 29 kommer att vara med på plats från kl 18 och gå med i fackeltåget.

Program för kvällen:
18:00 Samling på Gustaf Adolfs torg
19:00 Avgång fackeltåg
20:00-22:30 Scenprogram med talare och musikinslag vid Herkulesgatan 1
23:42 Tyst minut

Utställning: Brandoffrens anhörigförening berättar & Faces of Youth
Tillsammans med en ny utställning som gestaltar följderna av diskoteksbranden 1998 visar Ungdomssatsningarna i Göteborg upp delar av den mångfald och bredd som finns inom dagens ungdomsverksamhet i staden idag. Utställningen är en del av Hela stadens galleri. 

Bild: Andreas Oscarsson, minnesmonumentet på Hjalmar Brantingsgatan.

Arrangör: Göteborgs Stad