Tilllgänglighet

Marken omkring huset kan vara svårt att ta sig fram på. Dels är det en brant backe från Stigbergstorget och ojämnt underlag från Kaptensgatan.

Hissen kräver att man håller inne våningsknappen under hela färden. Hissen är för tillfället ur funktion.

Början och slut på trapporna är inte tydligt markerade.

Det finns ledstång i trappan.

På våningsplan 3 och 4 finns stortoalett med armstöd och sänkt handfat. Dock är tröskeln till toaletten på vån 4 hög (3 cm).

Resterande trösklar i huset är fasade med gummitrösklar, det finns dock många sådana.

Framkomligheten för permobil är begränsad pga möblering, detta håller på att åtgärdas.

I källaren finns avsatser på ca 7-8 cm och ingen ramp, det går därför inte att ta sig in i köket eller lilla replokalen i rullstol/permobil. Detta håller på att åtgärdas.

Tillgängligheten för permobil är begränsad pga smala dörröppningar och korridorer som inte tillåter vändning.

Vissa dörrar är tunga och svåra att öppna i sittande position. T.ex. dörren till fotostudion, minibiografen, replokaler och konferensen.

 

Vi försöker vårt bästa att hålla tillgänglighetsöversikten uppdaterad. Senast uppdaterad: 2020-04-22